PERFORMANS DEĞERLENDİRME NEDİR- NE DEĞİLDİR?

Yılsonuna doğru yaklaşırken kimi şirketler Performans Değerlendirme Sistemine ihtiyaç duyabilirler. Çok ciddi ekonomik kriz yaşadığımız şu günlerde kimin ne kadar ihtiyacı olur bilemem ama, ihtiyacı olanlar için ben gene de bilgi vermek istiyorum.

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ NEDİR:  Kısaca, bireylerin ve organizasyonların performanslarını ölçen, doğabilecek problemleri önleyen, bireylerin sistem üzerinde kontrolünü artıran ve çalışanların iş memnuniyetini ön planda tutan bir değerlendirme metodudur.

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ NE DEĞİLDİR: Performans Değerlendirmesi, bir disiplin aracı, çalışanın kişiliğine yapılan saldırı ya da yargı aracı, ücret pazarlığı ve çalışandan saklanan bir doküman değildir.

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME METODLARI:

1)      Geçmiş bazlı Metotlar: kişilerin geçmişteki performanslarını değerlendirmelerinden dolayı ölçülebilir ve objektiflerdir.

2)       Gelecek bazlı metot ise çalışanları gelecekteki potansiyellerine göre değerlendirir ve bence hata yapma riski yüksektir.

Bence en ideali ikisinin harmanlanmasıdır. Nasıl mı? Geçmişteki performanslarını değerlendirip, geleceğe hedef koymak…

 

AMAÇLARI

Görev ve sorumlulukların benimsenmesi,

Çalışanların performanslarını ölçmek,

Ücret ayarlamalarını yapabilmek,

Terfilerin belirlenebilmesine yardımcı olmak,

Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,

Yöneticilere geri bildirim sağlamak,

İletişimi iyileştirmek ve güçlendirmek,

Yönetimi geliştirmek,

Kontrol edilemeyen dış faktörlere karşı hazırlıklı olmak,

 

PERFORMANS GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA

Açık ve samimi olun,

Fikirlerini önemseyin,

Başarılarından ya da olumlu taraflarından söz edin,

Geliştirmesi gereken yönlerini vurgulayın,

Kişiliğine değil, yaptığı iş ile ilgili düşünce ve davranışlarına odaklanın,

Size göre, olumsuz performansının etkilerinden bahsedin,

İşi ile ilgili yapmasını ve yapmamasını istediğiniz davranışlara değinin,

Değerli bulduğunuz yanlarını kendisine iletin,

Teşekkür edin,

 

 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ SONUNDA ÇALIŞAN ŞU SORULARINA YANIT BULABİLMELİDİR

Benden beklenen nedir?

Güçlü ve zayıf yönlerim neler?

İşimi ne kadar iyi yapmaktayım?

Kariyerimi ne kadar geliştirip, ilerleyebilirim?

 

DEĞERLENDİRİCİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

 

Değerlendiricinin objektif olamaması,

Değerlendiricinin çok olumsuz olması (Şeytan Sendromu)

Değerlendirmecinin çok olumlu olması(Melek Sendromu)

Farklı kültürlerin yarattığı farklılıkları tolere edememek,

Zamanın iyi kullanılamaması,

 

 

 

 

Ciddi ekonomik kriz döneminde olan ülkemizde performans değerlendirmeye ne kadar ihtiyaç duyulur... Ama, bilmek isteyenlere şunu söyleyebilirim.

Ne şeytan ne de melek sendromunu benimse. OBJEKTİF OL.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !